Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?

Veicot pirkumu veikalā www.metalart.lv Jūs noslēdzat distances līgumu. Jūs varat izmantot savas atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Atteikuma tiesību termiņš skaitās no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā.

Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības lietot preci tik cik tas nepieciešams preces pārbaudei.

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces saudzīgu lietošanu.

Atteikuma veidlapu varat lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa.

Aizpildiet veidlapu un nosūtiet vīņu kopā ar preci uz adresi kura ir norādīta veidlapā.

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Atgriežot preci , Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, veikalam metalart.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no dienas,

kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas, veikals atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:

ja prece tiek izgatavota pēc individuāla pasūtījuma , Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.